Klook Professional är vår språkhjälp riktad mot näringsliv och offentlig sektor

Hög kompetens och bra idéer är inte mycket värda om de inte kan kommuniceras med kollegor och kunder. I vissa branscher och yrken kan språkliga missförstånd till och med innebära en säkerhetsrisk. Hur som helst är språket ofta en nyckel till en lyckad utlandsrekrytering. Både för den anställda och arbetsgivaren. Därför erbjuder vi effektiva och skräddarsydda språkutbildningar för näringsliv och offentlig sektor.

Språket en viktig pusselbit

En rekrytering är en stor investering och det är viktigt att det blir rätt. För utländska medarbetare är det därför viktigt att man trivs med livet och vill stanna kvar. Och behärskar man språket är det lättare att få livet att funka. Allt från att kunna delta på förskolans föräldramöten till att skaffa nya vänner och förstå det som händer i samhället. För dig som arbetsgivare finns också en chans att lära känna en ny kultur, och kanske öppna dörren till en ny marknad för affärer eller fler rekryteringar.

Skräddarsydda utbildningar

Eftersom rekryteringarna ofta har både hög studievana och studietakt jobbar vi efter en utbildningsmodell som snabbt hjälper studenterna att kunna konversera på svenska. Vi skräddarsyr utbildningen efter företagets och studentens önskemål och behov både vad gäller innehåll, plats och tidsschema.

Hög flexibilitet

» förståelse för svenskans struktur och uppbyggnad’
» ett stort ordförråd
» branschspecifika termer
» inblick i svenska kulturen och vad som händer i samhället
» massor av träning i att prata och skriva svenska

”Perfekt upplägg med yrkesinriktad språkundervisning som verkligen gör skillnad”

AniCura, Falu Djursjukhus

"Med kort varsel fick vi hjälp av Klook som inte bara anpassade utbildningen efter våra behov, utan också efter våra deltagares olika livssituationer. Personligt, trevligt och effektivt!"

Leax Group, Falun