Så hjälper vi dig

Klook finns för att ge långsiktig hjälp under en begränsad tid. Vi vill ge elever verktyg och kunskap för att i framtiden självständigt kunna uppnå sina mål. Här kan du läsa om hur det går till rent praktiskt.

Intensivkurs

Klook erbjuder intensivkurser där en grupp elever möts och undervisas av en pedagog. Intensivkurser erbjuds i form av helgkurser under terminer och längre kurser under lov. Intensivkurserna riktar sig till elever på samma kunskapsnivå och med liknande frågeställningar. I och med att eleverna möts kan de parallellt med undervisningen hjälpa varandra att få perspektiv på utmaningarna i ämnet.

Helgkurser hålls oftast inför nationella prov men kan även hållas vid behov och önskemål från flera elever. Vanligen är helgkursen två heldagar där enklare lunch och fika ingår för kursdeltagarna.

Längre kurser under lov ges för elever som inte uppnått önskvärda betyg under termin och därför vill läsa in kursinnehållet igen. Kurser under lov hålls under en till två veckor och repeterar en hel matematikkurs. Enklare lunch och fika ingår under kursen.

Skulle det här passa dig?

Personlig studiehjälp

Klook erbjuder personlig studiehjälp där en elev får enskild hjälp av en pedagog. Eleven och en av Klooks lyhörda pedagoger träffas en eller flera gånger i veckan och jobbar målinriktat mot elevens studiemål. Upplägg på undervisningen, plats och hur ofta beror på elevens behov och önskemål.

Personlig studiehjälp är effektivt eftersom eleven har en aktiv dialog med pedagogen och får tack vare det direkt hjälp att stärka sin problemlösningsförmåga där det behövs. Ett möte med en Klook-pedagog innebär att eleven får 100% stöd och hjälp med sina utmaningar från pedagogen under mötet. 

Skulle det här passa dig?

Hur vi jobbar

Personliga

Vi på Klook vet att det personliga mötet ger de bästa förutsättningarna för människor att samarbeta och förstå varandra och i förlängningen lära sig saker av varandra. Det är därför vi värdesätter att alla studieupplägg bygger på personliga möten: hemma hos eleven, på café, på bibliotek eller på någon annan plats som eleven känner passar just dem.

Lyhörda

Klooks pedagoger arbetar lyhört med eleven. Lyhört för att förstå varför ett problem upplevs svårt. Lyhört för att känna in vilken metodik som passar dig bäst för att komma fram till en lösning. Lyhört för de styrkor och kunskaper du redan har för att kunna hjälpa dig bygga vidare på dem i din problemlösningsförmåga. Lyhört för att hjälpa dig stärka dina mindre starka sidor.

Målinriktade

För att du ska uppnå dina mål så måste de först sättas. Därför börjar Klooks studieupplägg med att vi tillsammans definierar dina mål och en tidplan för att nå dit. Detta görs för att du och pedagogen ska kunna jobba målinriktat tillsammans. Din resa mot det slutgiltiga studiemålet delas i mindre delmål för att du lätt ska se att du steg för steg når resultat.